บุคลากรโรงเรียนวัดป่าแดง

นายแสงชัย ภิรารักษ์
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง

Facebook
นายทินกร ทะยา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Facebook
นายวิทยา หน่อคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Facebook
นายชาญนรินทร์ นวนพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูสาระการเรียนรู้สุขพละศึกษา

FacebookYouTube
นางรติรัตน์ ปันเมา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Facebook
นางสมจิตร สิงห์ทองแท้
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

Facebook
นางประภาศรี เลพล
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Facebook
นางณัฐสิณี ฐิติภัทรพลหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Facebook
นางสาวสิรีธร ลำจวน
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Facebook
นางสาวกมลพร เตจ๊ะมา
ครูชำนาญการ

ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

FacebookYouTubeIG
นางสาวลัดดาวัลย์ ใจคำ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Facebook
นางสาวภคพร เพลัย
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Facebook
นางสาวพรพิมล พรหมจักร์
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Facebook
นางศิริพร ไพศาลนิรันดร์กุล
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Facebook
นางสาวนิตยา ฉลาด
ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Facebook
นางสาวสมหญิง บุตรวงค์
ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Facebook
นางสาวธัญวรัตน์ ทาเรือน
พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

Facebook
นายวิเชียร ดีสมใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
Facebook
นางสาวอังคณา มาลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Facebook
นายนิจนิรันดร์ ป๊กเมืองมา
นักการภารโรง
เลือกทั้งหมด ชื่อ วันที่ Shortcode